Lock iconRectangle 1Rectangle 2 + Rectangle 2 CopyShapeRectangle 1
Found in Translation: Art or Alcemi?

Found in Translation: Art or Alcemi?

 

Found in Translation: Art or Alcemi?

Join Gwen Davies, Emyr Humphreys and Eluned Gramich at Aberystwyth Waterstones on June 20th for a rare chance to hear and discuss how words and meaning change from one language into another.

Gwen Davies is the English translator of the modern Welsh classic Martha, Jac a Sianco. She is currently working as an editor on This Room is Impossible to Eat, a first novel from Slovakian. Eluned Gramich has translated Monique Schwitter's stories Goldfish Memory from German, the language of her father, to English, the language she learned in school. Her mother tongue is Welsh. She has also translated her own experience of learning Japanese as a young woman living in Japan into the award-winning memoir Woman Who Brings the Rain and she then married a Brazilian. Emyr Humphreys has translated the iconic 70s counterculture novel Y Dydd Olaf by the language activist and physicist Owain Owain into English for the first time as The Last Day. He also translates from Portuguese into English and is working with several Brazilian writers to bring their work into English.

Join us to cross continents and discuss words and their meaning in English, Welsh, Japanese, German, Slovakian, Portuguese or any other you might like to bring along.

 
Darganfuwyd mewn Cyfieithiad: Celf neu Alcemi?

Ymunwch â ni am gyfle prin i glywed a thrafod y ffyrdd y mae geiriau ac ystyrion yn newid o un iaith i’r llall.

Cyfieithydd y clasur Cymreig modern Martha, Jac a Sianco i Saesneg yw Gwen Davies. Mae hi ar hyn o bryd yn golygu This Room is Impossible to Eat, sef ein nofel gyntaf o Slofacia. Mae Eluned Gramich wedi cyfieithu casgliad o straeon gan Monique Schwitter o’r enw Goldfish Memory o Almaeneg, sef iaith ei thad, i Saesneg, sef yr iaith a ddysgodd tra yn yr ysgol. Cymraeg yw ei mamiaith. Mae hi hefyd wedi cyfieithu ei phrofiad o ddysgu Japaneeg fel menyw ifanc yn byw yn Japan yn yr hunangofiant arobryn Woman Who Brings the Rain, ac yna priododd ddyn o Frasil. Mae Emyr Wallace Humphreys wedi cyfieithu nofel wrth-ddiwylliannol eiconig y 70au, sef Y Dydd Olaf gan yr ymgyrchydd iaith a gwyddonydd Owain Owain i Saesneg am y tro cyntaf fel The Last Day. Mae hefyd yn cyfieithu o Bortiwgaleg i Saesneg ac yn gweithio â sawl awdur o Frasil i ddod â'u gwaith i Saesneg.

Ymunwch â ni i groesi cyfandiroedd a thrafod geiriau a'u hystyrion yn Saesneg, Cymraeg, Japaneaidd, Almaeneg, Slofacaidd, Portiwgaleg neu unrhyw un arall yr hoffech ddod gyda chi.

 

 

翻訳のひろがり: Art or Alcemi?

言葉や意味はある言語から他言語へどのように変えられるのか、これに触れ、議論
するまたとないチャンスにぜひご参加を

Gwen Davies は英語の翻訳者で、現代のウェールズ小説の傑作、『Martha, Jac a
Sianco』を英語に翻訳しています。彼女は現在、初めてスロバキア語の小説の翻訳
を手掛けており、『This Room is Impossible to Eat』のエディターとして仕事をし
ています。Eluned Gramichは、 Monique Schwitterの物語『Goldfish Memory 』
を、彼女の父親の言語であるドイツ語から、彼女が学校で学んだ英語に翻訳してい
ます。彼女の母国語はウェールズ語です。彼女はまた、若い頃日本に住んでいたと
きの自身の日本語学習の経験を、賞も獲得した回想録『Woman Who Brings the
Rain』に翻訳しています。後に彼女はブラジル人と結婚しました。彼女の回想録の
新版がちょうど出版されるところで、これには、Kuniko Sheldonのオリジナルの
漢字が収録されています。Emyr Humphreysは、言語活動家であり物理学者である
Owain Owain による70年代の象徴的なカウンターカルチャー小説 『Y Dydd Olaf』
を初めて『The Last Day』として英語に翻訳しました。彼はさらに、ポルトガル語
から英語への翻訳も手掛け、数人のブラジル人作家と共に彼らの作品を英語に翻訳
しています。

大陸をまたいで、英語、ウェールズ語、日本語、ドイツ語、スロバキア語、ポルト
ガル語、その他お望みの言語を持ち寄って、言葉やその意味について議論しません
か?

 

In der Übersetzung gefunden: Kunst oder Alcemi?

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit zu lernen, wie sich Wörter und Bedeutungen von einer Sprache in eine andere verwandeln.

Gwen Davies ist die englische Übersetzerin des modernen walisischen Klassikers Martha, Jac a Sianco. Derzeit arbeitet sie als Lektorin an This Room is Impossible to Eat, einem Debütroman aus dem Slowakischen. Eluned Gramich hat Monique Schwitters Geschichten Goldfish Memory aus dem Deutschen, der Sprache ihres Vaters, ins Englische übersetzt, die Sprache, die sie in der Schule gelernt hat. Ihre Muttersprache ist Walisisch. Sie hat auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Japanischlernen als junge Frau in Japan in die preisgekrönten Memoiren The Woman Who Brings the Rain übertragen und heiratete dann einen Brasilianer. Emyr Humphreys hat den legendären Gegenkulturroman der 70er Jahre Y Dydd Olaf des Sprachaktivisten und Physikers Owain Owain mit dem Titel The Last Day erstmals ins Englische übersetzt. Er übersetzt auch aus dem Portugiesischen ins Englische und arbeitet mit mehreren brasilianischen Autoren zusammen, um deren Werke ins Englische zu bringen.

Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Kontinente und nehmen Sie teil in unser Diskussion über Wörter und ihre Bedeutung auf Englisch, Walisisch, Japanisch, Deutsch, Slowakisch, Portugiesisch oder sonst eine andere Sprache, die Sie mitbringen möchten.

 

 

The evening will consist of a fascinating panel discussion, with time for Q&A and signing. Tickets are £5, with a concessionary rate of £3 for Waterstones Plus Card Holders! Refreshments will be provided. More info here.